Untuk melihat semua akaun yang telah dibuat:

1. Klik Start> Run dan taipkan CMD di ruangan yang tersedia

2. Masukkan perkataan net users pada tetingkap command prompt dan tekan enter.
Semua akaun yang dibuat akan terpapar walaupun akaun tersebut tersembunyi ataupun tidakUntuk menukar password akaun:

1. Masukkan perkataan net user dan nama akaun yang ingin diubah
Contoh net user hacker * atau net user “kamal jamal” *
Letakkan penyebut kata sekiranya akaun tersebut mempunyai ruang/space

2. Anda akan diminta untuk memasukkan password baru bagi akaun tersebut. Masukkan password baru dengan penuh berhati-hati. Password yang ditaip tidak akan dipaparkan di skrin. Ulangi password yang anda masukkan tadi. Sekiranya terdapat mesej yang mengatakan semuanya telah berjaya, password lama telah berjaya ditukarkan